teminat değiştirme

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024)

Teminat değiştirme işlemi, 4734 sayılı Kamu yüklenimi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bir durumdur. Teminat, yükleniciden sözleşme akdi için idare tarafından güvence bedeli olarak alınır. Kısaca teminat olarak alınan değerlere bakalım. böylelikle burada belirtilen tüm maddelere kısaca teminat denmektedir. Teminat değiştirme ihtiyacının ortaya çıkma sebebi Yüklenici finansal olarak nakit ihtiyacı veyahut çalıştığı finans kurumunu […]

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024) Read More »

belediye şirketinde yasaklama

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri Bilindiği üzere belediye şirketleri de yapım, mal ve hizmet alımlarını ihale mevzuatına tabi olarak gerçekleştirir. İdare ihale işlemlerinde yüklenici ile ihtilafa düştüğünde firmaya yaptırım uygulamaktadır. Bunlar, istekli teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalelerden men edilmesidir. Belediye şirketindeki ihtilaflarda yaptırım karmaşası Belediye şirketi ihalelerinde taahhüt altında ki firma ile oluşan ihtilaflarda hukuki

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri Read More »

vergi borcu yoktur

Vergi borcu yoktur yazısı almanın 2 kolay yolu

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir ve Neden İhtiyacınız Var? Vergi borcu yoktur yazısı Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan veyahut faaliyet gösteren bir bireyin veya işletmenin ödenmemiş Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sorgulama sonucu vergi borcu olmadığında verilen önemli bir belgedir. Bu belge, tüm vergilerin ödendiğinin ve bekleyen herhangi bir borcun bulunmadığının kanıtıdır. Ayrıca, vergi dairesin ‘den gelecek

Vergi borcu yoktur yazısı almanın 2 kolay yolu Read More »

ciro güncelleme nasıl yapılır?

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural

Ciro Güncelleme Kamu ihalelerine katılan firmaların yakından bildiğini sandığı ancak detaylarına vakıf olmadığından detaylı bir açıklama yapılmasına ihtiyaç olduğu hasıl olmuştur. 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre ihale edilen yapım, mal ve hizmet alımlarının ortak hükümlerinden olan ciro/iş hacminde güncelleme işlemi sırasında idareler ile istekli firmalar arasında bazı hususlar anlaşılamayarak ihtilafa sebep olmaktadır. Bu satın

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural Read More »

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan tutanaklar

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7, Ek-O.8, tutanaklar

Faturayı düzenleyenin veya alıcının adı ve soyadı/Ticaret ünvanı TC/ Vergi Kimlik No su” kısmına fiyat teklifi veren mükellefin unvanının yazılması elenme sebebidir.2021 2021/UY.I-1139 nolu Kamu İhale Kurumu Kararın’ da elenme sebebi olmuş 2021/MK-382 mahkeme kararında, süre verilerek tamamlatılması istenmiştir. Ek-O.6 tutanak tarihi ile teklif tarihi farklı olursa elenme sebebimidir? Bu çerçevede, ihalenin 2, 3, 4, 5

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7, Ek-O.8, tutanaklar Read More »

ihaleli-işlerde-sigorta-borcu

İhaleli işlerde sigorta borcu

İhaleye katılan firmanın sigorta borcu diğer firmaları ilgilendirmez İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığının belirtildiği, aynı zamanda isteklinin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi sözleşmenin imzalanmasından önce idareye ibraz etmesi gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen

İhaleli işlerde sigorta borcu Read More »

analiz

Aşırı düşük sorgulaması analiz işlemleri

İdarece özel imalat kalemlerine analiz girdisi düzenlemek zorundadır. Bu itibarla, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak yukarıda KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2014/025 Gündem No :14 Karar Tarihi : 09.04.2014 Karar No : 2014/UY.II-1680 belirtilen iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve bu analizler esas alınarak oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanmaksızın açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu

Aşırı düşük sorgulaması analiz işlemleri Read More »

eşik-değer-nedir

Eşik değer ve parasal limitler

Eşik değer ne demektir? 4734 sayılı Kanun Kapsamındaki İdarelerin Yapım İşleri , Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Danışmanlık alımları esnasında ihaleye çıkmadan belirlenen, ilan ve davet süresi, itiraz bedeli, mühendislik diploma yıllık ücretleri vb. kuralların dayandığı parasal limitleri gösteren değere kısaca eşik değer ve parasal limitler denmektedir. Eşik değer ve parasal limit kavramının ortaya çıkışı

Eşik değer ve parasal limitler Read More »

mal-alim-ihaleleri

Mal alımı sınır değer nasıl hesaplanır?

Mal alımı sınır değer hesabı Kasım / 2022 tarihi itibariyle mal alımı sınır değer hesaplamasında ve aşırı düşük teklif sorgulamasında, kamu ihale mevzuatı destekli hukuki bir garabet ortaya çıkmıştır. Yasal dayanağı olmayan ve kamu zararına sebep olan mal alımı sınır değer uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu husus mahkemeden dönmüş ancak sabit düzenleme için yakın zamanda Danıştay

Mal alımı sınır değer nasıl hesaplanır? Read More »

haksiz-ihale-itiraz-bedelleri

ihale sistemindeki haksız ihale itiraz bedeli

4734 sayılı kamu ihalelerine istekli olarak ihale dokümanı satın alan firmaların, ihale ilanı ile sözleşme arasındaki zamanda mevzuatın uygulanmasıyla ilgili ihtilafa düşüp uyuşmazlık yaşaması halinde, iç hukuk yolunun 2. basamağı kamu ihale kuruma itiraz edilmesi gereklidir. Kamu ihale kurumuna itiraz edilebilmesi için ihale dokümanını satın almış (e-ihale sisteminde indirmiş) olmanız başvuru şartındandır. İhale dokümanını satın

ihale sistemindeki haksız ihale itiraz bedeli Read More »

Scroll to Top