eşik-değer-nedir

Eşik değer ve parasal limitler

Eşik değer ne demektir?

4734 sayılı Kanun Kapsamındaki İdarelerin Yapım İşleri , Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Danışmanlık alımları esnasında ihaleye çıkmadan belirlenen, ilan ve davet süresi, itiraz bedeli, mühendislik diploma yıllık ücretleri vb. kuralların dayandığı parasal limitleri gösteren değere kısaca eşik değer ve parasal limitler denmektedir.

Eşik değer ve parasal limit kavramının ortaya çıkışı

İhalelerde, açıklık ve rekabetin gerçekleşmesini ve sorumluluk taşıyan düzgün tekliflerin oluşabilmesi için istekli olabilecek firmalara yeterli hazırlık süresinin ta­nınmasını sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ihale mevzuatındaki ilan süreleri de dikkate alınarak, eşik değerlere ve ihale usullerine göre farklı ilan süreleri belirlenmiştir. Ayrıca daha çok isteklinin ihalelere katılabilmesi amacıyla, günü­müz teknolojilerinden yararlanmak üzere bilgi işlem ağı veya elektronik haber­leşme (internet) yoluyla ilana da imkân tanınmıştır.

Avrupa Birliği müktesebatında yer alan eşik değer uygulamasıyla paralellik sağlamak amacıyla; ilan süreleri ve kuralları ile ihalelerde yerli isteklilerle ilgili düzenlemelerde esas alınmak üzere, kanun kapsamındaki işle­rin türüne ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 8. maddesi ile ilgili Genel Kurul aşamasında önerge ile getirilen  eşik değer ve parasal limitler ile ilgili değişikliğin gerekçesi; “ Dün­ya Ticaret Örgütü üyeleri olan; ABD ve Güney Kore’de eşik değerler 20 milyon ABD Doları civarındadır. Yerli firmaların ileri teknolojilere uyum sağlamaları ve ser­maye yapılarının güçlendirilmesi için teknolojik gelişme vb. konularda korun­ması için.” şeklindedir.

4734 sayılı Kanunda öngörülen sınırlar Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine uyumlu hale getirilmiştir.

Özetlemek gerekirse eşik değer ve parasal limitler kavramı DTÖ ve AB uyum yasaları kapsamında hazırlanarak 4734 sayılı Kanunda yasal işlev kazandırılmıştır.

Eşik değer ve parasal limitlerin güncellenmesi nasıl yapılır?

eşik-değer-nasıl-güncellenir-

Güncelleme her yıl Ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenerek resmi gazete’ de yayınlanır. Güncelleme yapılırken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir önceki yılın Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranındaki artış kadar yükseltilerek güncellenmektedir. Mevcut eşik değer ve parasal limitler her yılın OCAK ayının 31. gününe kadar geçerlidir.

Eşik Değer ve Parasal Limitlerin Kamu Alımlarına Etkisi

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mal, Hizmet, Danışmanlık ve yapım işleri alımlarına doğrudan etki eden bu değerleri detaylı olarak aşağıdaki başlıkları altında inceleyeceğiz. Bu limitler hem Kamu tarafını hem de yüklenicileri direkt olarak parasal olarak etkilemektedir.  

  • Doğrudan Temin Limitleri
  • Mezuniyet Belgesi iş deneyim tutarı  
  • İhale İtiraz Bedelleri
  • Yeterlilik Kriterleri

Eşik değer ve parasal limitler doğrudan temin ilişkisi

Doğrudan temin usulü, Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen istekli firmaların teknik şartname ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin yöntemi ile ihale edilmesidir. Doğrudan temin ihale usulünde limitler, Eşik Değerler ve Parasal limitlerde belirtilen sınırlarda kalmak kalmak koşuluyla ihale edilebilmektedir. Doğrudan temin limiti, her yıl eşik değerler ile birlikte yayınlanmaktadır.

Doğrudan temin limiti eşik değer ilişkisi

doğrudan-temin-limiti-

Eşik değerler ve parasal limitlerde, Doğrudan temin limiti 2 kısıma ayrılmaktadır. 

  1. Büyükşehir Belediyeleri Doğrudan temin alım limiti
  2. Diğer Belediyeler Doğrudan temin alım limiti

Bu limitlerin üzerine çıkması halinde doğrudan temin usulü kullanılamaz. Ayrıca doğrudan temin limitinin altında kalması alımın için parçalara bölünmesi kanunen yasaktır. 

Doğrudan temin limiti istatistikleri

YILLARBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE DİĞER BELEDİYE SINIRLARI
2023 Yılı Doğrudan Temin Limiti431.810,00 TL143.845,00 TL
2022 Yılı Doğrudan Temin Limiti218.395,00 TL72.752,00 TL
2021 Yılı Doğrudan Temin Limiti121.405,00 TL40.443,00 TL
2020 Yılı Doğrudan Temin Limiti97.008,00 TL32.316,00 TL
2019 Yılı Doğrudan Temin Limiti90.358,00 TL30.101,00 TL
2018 Yılı Doğrudan Temin Limiti67.613,00 TL22.524,00 TL
2017 Yılı Doğrudan Temin Limiti58.555,00 TL19.507,00 TL
2016 Yılı Doğrudan Temin Limiti53.261,00 TL17.744,00 TL
2015 Yılı Doğrudan Temin Limiti50.385,00 TL16.786,00 TL
2014 Yılı Doğrudan Temin Limiti47.373,00 TL15.783,00 TL
2013 Yılı Doğrudan Temin Limiti44.287,00 TL14.755,00 TL
2012 Yılı Doğrudan Temin Limiti43.228,00 TL14.403,00 TL
2011 Yılı Doğrudan Temin Limiti38.144,00 TL12.709,00 TL
2010 Yılı Doğrudan Temin Limiti35.037,00 TL11.674,00 TL
Doğrudan temin limitleri tablosu

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının aynı hizmeti alabilmesi için ödeyeceği fark ortaya çıkmaktadır. Bu tablo aynı zamanda Ülkemizin ekonomik durumu göstermektedir.

Eşik değer  ve parasal limitler mezuniyet belgesi ilişkisi

eşik değer ve parasal limit mezuniyet belgesi ilişkisi

Kamu İhale Kanunu 62. maddesinde, mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleri iş bitirme yerine geçmektedir. Bu yüzden bu tutarların hesaplamasında Eşik Değerler ve Parasal Limitler‘ in ekonomik olarak önemi ortaya çıkmaktadır. Mühendis ve mimatların her yıl iş bitirme tutarları mezuniyet belgelerinin yıl sayısının eşik değer ve parasal limitlerdeki tutarın çarpılmasıyla ortaya çıkan rakam iş bitirme belgesi olarak kabul edilmektedir.

S.NOYILLARMEZUNİYET BELGE / İŞ DENEYİM TUTARI
12023 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı1.597.917,00 TL
22022 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı808.172,00 TL
32021 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı449.259,00 TL
42020 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı358.977,00 TL
52019 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı334.368,00 TL
62018 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı250.201,00 TL
72017 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı216.681,00 TL
82016 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı197.091,00 TL
92015 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı186.445,00 TL
102014 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı175.297,00 TL
112013 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı163.875,00 TL
122012 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı159.957,00 TL
132011 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı141.143,00 TL
142010 Yılı Mezuniyet Deneyim Tutarı129.644,00 TL
Yıllara ait mezuniyet belgesi, parasal tutar tablosu

Kik itiraz bedelleri eşik değer ve parasal limit ilişkisi

4734 sayılı Kanuna göre ilan edilen ihalelerde, Kamu İhale Kurumuna ihale dokümanı ve/veya ihale ile ilgili itiraz edebilmek için ciddi bir tutarda itiraz bedelleri ödenmektedir. Bu yatırılan itiraz bedelleri haklı olup olmanıza bakılmaksızın geri iadesi (fazla yatırma hariç) mümkün değildir. Kamu İhale Kurumunun başlıca ilandan sonraki gelir kaynağıdır. Söz konusu itiraz bedellerinin tutarı her yıl eşik değerler ile birlikte yayınlanan parasal tutarlarla birlikte güncellenmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllara ait ihale itiraz bedelleri detaylı şekilde tablo halinde sunulmuştur.


D KategorisiC KategorisiB KategorisiA Kategorisi
0,00 TL – 4.557.797,00 TL4.557.797,00 TL – 18.231.255,00 TL 18.231.255,00 TL – 136.734.452,00 TL136.734.452,00 TL üstü
27.322,00 TL54.677,00 TL82.018,00 TL109.370,00 TL
2023 yılı Kik itiraz bedelleri tablosu
D KategorisiC KategorisiB KategorisiA Kategorisi
0,00 TL – 2.305.178,00 TL2.305.178,00 TL – 9.220.744,00 TL 9.220.744,00 TL – 69.155.600,00 TL69.155.600,00 TL üstü
13.819,00 TL27.654,00 TL41.482,00 TL55.316,00 TL
2022 yılı Kik itiraz bedelleri tablosu


D KategorisiC KategorisiB KategorisiA Kategorisi
0,00 TL – 2.1.281.438,00 TL1.281.438,00 TL – 5.125.768,00 TL5.125.768,00 TL – 38.443.271,00 TL38.443.271,00 TL üstü
7.682,00 TL15.373,00 TL23.060,00 TL30.750,00 TL
2021 yılı Kik itiraz bedelleri tablosu

2022 yılı eşik değer ve yeterlilik kriterleri ilişkisi

Kamu ihale Kanunun’ da belirtilen yeterlilik kriterlerinin belirlenmesinde eşik değerler 3 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar;

  • Mal ve Hizmet Alımları – Genel Bütçeli İdareler
  • Mal ve Hizmet Alımları – Diğer İdareler
  • Yapım İşleri
Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranlarıMesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeİş deneyim belgesiEkonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerKalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi
Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birine kadar olan işlerin ihalelerindeİstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilemez.İstenilemez.
Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan işlerin ihalelerindeİstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilebilir.İstenilemez.
Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı ile eşik değer arasındaki işlerin ihalelerindeİstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilebilir.
Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan işlerin ihalelerindeİstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilmesi zorunludur.İstenilebilir.
Yapım İşleri Yeterlilik Belirleme Tablosu Eşik Değer Oranları

Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranlarıKanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihaleleri ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımı işlerindeYaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan ihalelerdeYaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerdeYaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımlarındaYaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlara ilişkin hizmet alımı ihalelerinde
Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerzorunluzorunluzorunluzorunluzorunlu
İş deneyimini gösteren belgeleristenebilirzorunluzorunluzorunluzorunlu

Kapasite raporu  
istenebilirzorunluzorunluzorunluzorunlu
Kalite ve standarda ilişkin belgelerİşin niteliği dikkate alınarak istenebilirİşin niteliği dikkate alınarak istenebilirİşin niteliği dikkate alınarak istenebilirİşin niteliği dikkate alınarak istenebilirİşin niteliği dikkate alınarak istenebilir
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeleristenemezİstenebilirzorunluistenemezİstenebilir
Hizmet İşleri Yeterlilik Belirleme Tablosu Eşik Değer Oranları

Yukarıdaki tablolarda yapım ve hizmet alımları ile ilgili ihale yeterlilik kriterlerinin belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar detaylıca belirtilmiştir.


S.NoYılYapım İşleriMal ve Hizmet
Diğer İdareler
Mal ve Hizmet
Genel Bütçeli
12023yayınlanmadı.yayınlanmadı.yayınlanmadı.
22022146.815.969,00 ₺6.673.409,00 ₺4.004.034,00
3202181.614.303,00 ₺3.709.717,00 ₺2.225.824,00
4202060.742.537,00 ₺2.761.007,00 ₺1.656.600,00
5201945.452.363,00 ₺2.066.004,00 ₺1.239.599,00
6201839.362.920,00 ₺1.789.213,00 ₺1.073.525,00
7201735.804.003,00 ₺1.627.445,00 ₺976.465,00
8201633.870.025,00 ₺1.539.538,00 ₺923.721,00
9201531.844.702,00 ₺1.447.479,00 ₺ 868.486,00
10201429.769.751,00 ₺1.353.164,00 ₺811.897,00
11201329.057.835,00 ₺1.320.805,00 ₺792.482,00
12201225.640.021,00 ₺1.165.451,00 ₺699.270,00
13201123.551.044,00 ₺1.070.498,00 ₺642.299,00
Yapım Mal ve Hizmet Alımları Eşik Değer Tablosu 

Kamu ihale mevzuatına göre kamu kurum ve kuruluşları gerçekleştirecekleri alımları ilana çıkmadan ilgili bölümdeki tabloları inceleyerek gerekli tercihleri yapmaları yasal zorunluluktur. Değerler son 11 yılda neredeyse 7 katına ulaşmıştır. Bu maalesef yaşadığımız bölgenin enflasyon sorununu göz önüne sermektedir.

Scroll to Top