Genel

teminat değiştirme

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024)

Teminat değiştirme işlemi, 4734 sayılı Kamu yüklenimi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bir durumdur. Teminat, yükleniciden sözleşme akdi için idare tarafından güvence bedeli olarak alınır. Kısaca teminat olarak alınan değerlere bakalım. böylelikle burada belirtilen tüm maddelere kısaca teminat denmektedir. Teminat değiştirme ihtiyacının ortaya çıkma sebebi Yüklenici finansal olarak nakit ihtiyacı veyahut çalıştığı finans kurumunu […]

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024) Read More »

belediye şirketinde yasaklama

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri Bilindiği üzere belediye şirketleri de yapım, mal ve hizmet alımlarını ihale mevzuatına tabi olarak gerçekleştirir. İdare ihale işlemlerinde yüklenici ile ihtilafa düştüğünde firmaya yaptırım uygulamaktadır. Bunlar, istekli teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalelerden men edilmesidir. Belediye şirketindeki ihtilaflarda yaptırım karmaşası Belediye şirketi ihalelerinde taahhüt altında ki firma ile oluşan ihtilaflarda hukuki

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri Read More »

ciro güncelleme nasıl yapılır?

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural

Ciro Güncelleme Kamu ihalelerine katılan firmaların yakından bildiğini sandığı ancak detaylarına vakıf olmadığından detaylı bir açıklama yapılmasına ihtiyaç olduğu hasıl olmuştur. 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre ihale edilen yapım, mal ve hizmet alımlarının ortak hükümlerinden olan ciro/iş hacminde güncelleme işlemi sırasında idareler ile istekli firmalar arasında bazı hususlar anlaşılamayarak ihtilafa sebep olmaktadır. Bu satın

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural Read More »

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan tutanaklar

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7, Ek-O.8, tutanaklar

Faturayı düzenleyenin veya alıcının adı ve soyadı/Ticaret ünvanı TC/ Vergi Kimlik No su” kısmına fiyat teklifi veren mükellefin unvanının yazılması elenme sebebidir.2021 2021/UY.I-1139 nolu Kamu İhale Kurumu Kararın’ da elenme sebebi olmuş 2021/MK-382 mahkeme kararında, süre verilerek tamamlatılması istenmiştir. Ek-O.6 tutanak tarihi ile teklif tarihi farklı olursa elenme sebebimidir? Bu çerçevede, ihalenin 2, 3, 4, 5

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7, Ek-O.8, tutanaklar Read More »

eşik-değer-nedir

Eşik değer ve parasal limitler

Eşik değer ne demektir? 4734 sayılı Kanun Kapsamındaki İdarelerin Yapım İşleri , Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Danışmanlık alımları esnasında ihaleye çıkmadan belirlenen, ilan ve davet süresi, itiraz bedeli, mühendislik diploma yıllık ücretleri vb. kuralların dayandığı parasal limitleri gösteren değere kısaca eşik değer ve parasal limitler denmektedir. Eşik değer ve parasal limit kavramının ortaya çıkışı

Eşik değer ve parasal limitler Read More »

Scroll to Top