belediye şirketinde yasaklama

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri

Belediye şirketinde yasaklama kararı işlemleri

Bilindiği üzere belediye şirketleri de yapım, mal ve hizmet alımlarını ihale mevzuatına tabi olarak gerçekleştirir. İdare ihale işlemlerinde yüklenici ile ihtilafa düştüğünde firmaya yaptırım uygulamaktadır. Bunlar, istekli teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalelerden men edilmesidir.

Belediye şirketindeki ihtilaflarda yaptırım karmaşası

Belediye şirketi ihalelerinde taahhüt altında ki firma ile oluşan ihtilaflarda hukuki sorunlar ortaya çıktı. Öncelikle belediyenin şirketinin özel hukuka uygun olarak hareket etmesidir. Ancak, ihale mevzuatı uygulamasında idari olarak karar almaktadır. Belediye şirketi hukuk karşısında Kamu mu yoksa özel hukuk mu geçerli olacağı belli değildi. Belediye şirketinde yasaklama işlemi özellikle karmaşaya sebep oldu. Bu konu yargı yükünün artmasına sebep oldu. Bu sebeple kamu ihale kurumu tarafından 26.09.2011 tarihinde karar alındı.

26.09.2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı karar

“…belediyelerin iştiraki olan ve 4734 sayılı Kanuna tabi olan şirketler tarafından gerçekleştirilen ihalelerde, Kanunda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihalelere katılmaktan yasaklama kararının belediyenin iştiraki olan şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğine,”

Ancak, alınan bu karar ile idare ve yüklenici arasındaki yaptırım konusu net hale gelmedi. Özellikle Belediye şirketinde yasaklama kararını hangi üst kurumun işlem tesis edeceği ihtilafa sebep oldu. Dolayısıyla, Kurum 26.09.2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı Kurul Kararının iptal edilmesine karar verdi.

Belediye şirketinde yasaklama kararını kim verir?

İdarelerin tereddütlerini gidermek zorunlu bir hal aldı. Bu sebeple, Kamu İhale Kurumu 16.08.2023 tarihinde yeni düzenleyici karar aldı.

2023/DK.D-209 sayılı karar

İdari yargı mercileri tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler bakımından gerek ihale sürecinde gerek sözleşme uygulaması aşamasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde, yasaklama kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiği yönünde kararlar verilmektedir.

Bu çerçevede, anılan şirketler bakımından ihalelere katılmaktan yasaklama kararını verecek yetkili idarenin belirlenmesinde tereddütlerin giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;

1) 4734 sayılı Kanuna tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler bakımından gerek ihale sürecinde gerek sözleşme uygulaması aşamasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde yasaklama kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kik Belediye şirketinde yasaklama kararı yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘ na verdi. Bu karar artık tereddütleri giderdi. özetle, e-ihale ve diğer mevzuatlarda detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Belediye şirketinde yasaklama karar yetkisi kimdedir?

Belediye şirketlerinde 16.08.2023 tarihi itibariyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yasaklama kararını verir.

Belediye şirket yetkilisi yasaklama kararı veremez mi?

Hayır 16.08.2023 tarihi itibariyle karar veremez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına dosyayı göndermek zorundadır.

Scroll to Top