açıklama istenilen iş kalemlerinde nakliye yoksa sorgulanamaz

Açıklama istenilen iş kalemlerinde nakliye yoksa sorgulanamaz

Açıklama istenilen iş kalemlerinde nakliye yoksa sorgulanamaz