Banka referans mektubu artık ihalelerde istenilmeyecek

Banka referans mektubu artık tarih oldu.

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşların mal, yapım, hizmet ve danışmanlık alım işlerinde, mali yeterlilik evraklarında banka referans mektubu istenmekteydi. Bankalardan temin edilen bu evrak Avrupa Birliği ihale mevzuatından kopyaladığımız bir prosedür haline gelmiştir. Uygulamada hiçbir anlam ve önemi olmayan, tek amacı kağıt üzerinde bürokrasi ve bankalara havadan para kazandıran bir uygulama halinde gelmiştir. E-ihale sistemine geçilmesi ile birlikte bu uygulama aynen elektronik ihalelerde devam ediyordu. 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazete ile artık banka referans mektubu tamamen tarihe karışmıştır.

Yapım işleri ihalelerinde banka referans mektubu

Yapım işleri uygulama yönetmeliği

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK024.0/Y numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK032.0/Y numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “referans mektubu İdari Şartnamenin …maddesi (referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’ a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Hizmet alımı ihalelerinde banka referans mektubu

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK025.0/H numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK029.0/H numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “referans mektubu İdari Şartnamenin … maddesi (referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’ a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mal alımı ihalelerinde banka referans mektubu

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan KİK026.0/M numaralı “Banka Referans Mektubu” Standart Formu yürürlükten kaldırılmış, aynı ekte KİK029.0/M numaralı “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” Standart Formunda yer alan “ referans mektubu İdari Şartnamenin … maddesi (referans mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’ a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Banka referans mektubunun ihalelerdeki amacı

Günümüz teknoloji ve ticaret dünyasında artık yeri olmayan ve tamamen bürokrasi ile boşa harcanan bir kaynak haline gelen mali evraklardan biri olan referans evrağının tamamen tarih olması Bankalar hariç, kimseyi olumsuz etkilemeyecektir. Mal, yapım ve hizmet ihalelerinin sayısı düşünüldüğün de bankacılık sistemi havadan kazandıkları bir gelirden oldular. Kanunun koyucu firmaların bankalar nezdinde nakdi ve gayri nakdi limitlerini görmek istemekteydi.

Uygulamada ise, firmalar tarafından ücret ödenmesi ve bankaların vermiş oldukları referansların hiçbir yaptırımı olmaması bir başka deyişle ihalede firmanın 10.000.000,00 TL nakdi limiti olduğunu belirtip, 1 dk sonra yok derse kamunun yapabileceği hiçbir şey kalmıyordu. Ayrıca firmalar bankalara komisyon ödedikleri için, istedikleri rakamları yazdırabiliyorlardı. Mantık ve kağıt üzerindeki sistemde doğru bir iş gibi dursa da, Avrupa birliğinde dikilen gömlek maalesef bize uymamaktadır. İstekli firmalar bu sorunu hemen aşma yöntemini bulmuşlardır.

Ülkemiz de, Avrupa birliğindeki gibi kurumlar veyahut yapısal reformlar tam olarak yapılmadığından, bizde ki uygulama tamamen gereksiz, şirketleri, kamuyu ve yargıyı meşgul eden bir hale bürünmüştü. İhaleye teklif verecek bir istekliye 2.000,00 TL – 10.000,00 TL arasında Bankalara ödenen komisyonların iptali ve gereksiz evrak, kontrol yükünden kurtulmamız anlamına gelmektedir.

Kamu ihale kurumunu ve bu konuda emeği geçen tüm bürokratları teknik savunma firması olarak kutlar ve yapısal reformların devamını beklemekteyiz.

İhalelerde banka referans mektubu kaldırıldı mı?

Yapım işleri, Hizmet ve Mal alım ihalelerinde 29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile birlikte artık ihalelerde referans mektubu tamamen kaldırılmıştır.

Scroll to Top