ihale

teminat değiştirme

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024)

Teminat değiştirme işlemi, 4734 sayılı Kamu yüklenimi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bir durumdur. Teminat, yükleniciden sözleşme akdi için idare tarafından güvence bedeli olarak alınır. Kısaca teminat olarak alınan değerlere bakalım. böylelikle burada belirtilen tüm maddelere kısaca teminat denmektedir. Teminat değiştirme ihtiyacının ortaya çıkma sebebi Yüklenici finansal olarak nakit ihtiyacı veyahut çalıştığı finans kurumunu […]

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024) Read More »

vergi borcu yoktur

Vergi borcu yoktur yazısı almanın 2 kolay yolu

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir ve Neden İhtiyacınız Var? Vergi borcu yoktur yazısı Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan veyahut faaliyet gösteren bir bireyin veya işletmenin ödenmemiş Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sorgulama sonucu vergi borcu olmadığında verilen önemli bir belgedir. Bu belge, tüm vergilerin ödendiğinin ve bekleyen herhangi bir borcun bulunmadığının kanıtıdır. Ayrıca, vergi dairesin ‘den gelecek

Vergi borcu yoktur yazısı almanın 2 kolay yolu Read More »

ciro güncelleme nasıl yapılır?

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural

Ciro Güncelleme Kamu ihalelerine katılan firmaların yakından bildiğini sandığı ancak detaylarına vakıf olmadığından detaylı bir açıklama yapılmasına ihtiyaç olduğu hasıl olmuştur. 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre ihale edilen yapım, mal ve hizmet alımlarının ortak hükümlerinden olan ciro/iş hacminde güncelleme işlemi sırasında idareler ile istekli firmalar arasında bazı hususlar anlaşılamayarak ihtilafa sebep olmaktadır. Bu satın

Ciro Güncelleme 2 Temel Kural Read More »

ihaleli-işlerde-sigorta-borcu

İhaleli işlerde sigorta borcu

İhaleye katılan firmanın sigorta borcu diğer firmaları ilgilendirmez İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığının belirtildiği, aynı zamanda isteklinin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi sözleşmenin imzalanmasından önce idareye ibraz etmesi gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen

İhaleli işlerde sigorta borcu Read More »

Scroll to Top