Araç kiralama aşırı düşük sorgulama

Araç kiralama ihalesinde teklifiniz aşırı düşük mü kaldı? İdareden yazı geldi ve işi kaçırmak istemiyor musunuz? Devamlı değişen mevzuatla boğuşmak istemiyorsanız bize ulaşın.

Mehmet GÖKGÖZ

Ramazan Özdemir
Ramazan Özdemir
2022-11-21
Mükemmel
ahmet hakan güngör
ahmet hakan güngör
2022-11-16
Aşırı düşük savunma dosyasına vermiş olduğu katkıdan dolayı tekrardan teşekkür ederiz
Atilla Taha Erdoğan
Atilla Taha Erdoğan
2022-11-16
Teşekkürler.
nevin Türksoy
nevin Türksoy
2022-11-09
Elinize emeğinize sağlık.
Ersin köse
Ersin köse
2022-10-11
İşinde gerçekten uzman ayrıca ilgili. Teşekkürler…
Ayhan Kutlu
Ayhan Kutlu
2022-10-05
Mevzuata hakim çok faydalı bir arkadaş

Araç kiralama aşırı düşük teklif nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirecekleri araç kiralama hizmet alımı ihalelerin de, istekli firmaların idarenin belirlediği yaklaşık maliyet ve ihalede verilen tekliflerin hesaplanması sonucu çıkan rakamın altında kalan isteklilerin teklifleri aşırı düşük teklif olarak değerlendirilir.

Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer nasıl hesaplanır?

Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değerin hesaplanması ile ilgili formül kamu ihale genel tebliğ’ inde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Formül ile hesap yapmak istemeyen istekliler Kamu İhale Kurumu sitesinden sırasıyla ekap, vatandaş, sınır değer hesaplama programı kısmından yaklaşık maliyet, R katsayısı ve geçerli teklifleri girerek otomatik olarak hesaplayabilirler.

Sınır değer hesabını manuel hesaplamak

Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değeri kendimiz hesaplayabilmemiz için bazı ihtiyacımız olan kavramları açıklayalım.

Yaklaşık Maliyet (YM)= Katılmış olduğunuz araç kiralama işinde idarenin açıklamış olduğu bedeldir. Bazı idarelerin yaklaşık maliyeti doğru araştırmaması sonucu sınır değeri etkileyerek firmaların gereksiz yere aşırı düşük teklif sorgulamasına girmesine yol açmaktadır.

R katsayısı = Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer R katsayısı her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. Araç kiralamada R Katsayısı 0,72 (sabit)’ dir. Bazı idareler tarafından personel servisi ve şoförlü araç hizmet alımlarında 0,71 belirlenebilmektedir. İhale ilanı diğer hususlarda bu katsayıları görebilirsiniz.

n değeri = İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan ve teklifi yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayı adedini belirtmektedir.

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı geçerli olan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedelleridir.

SD = Hesaplama sonucu çıkan sınır değeri belirtir.

araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer formülü
araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer formülü

Yukarıda belirtilen formülü kullanarak , yaklaşık maliyet, geçerli teklifler, r katsayısı ve katılımcı sayısı girilerek sınır değer hesaplanır.

Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer için yaklaşık maliyetin önemi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerçekleştirdikleri araç kiralama alımlarında, yaklaşık maliyet önemi burada ortaya çıkar. Firmanızın araç kiralama aşırı düşük teklif sınırının altında kaldığında ekstradan zaman ve para kaybedersiniz. İdareler tarafından yaklaşık maliyet ne kadar doğru ve gerçeğe yakın çıkartılırsa burada kamu yararı oluşmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasına kaldığınızda çok fazla prosedür ile uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden ihalenin kaderine etki etmemek için idarelerce yaklaşık maliyet çalışması çok titiz yapılması gerekmektedir. Bu titiz çalışmanın ilk kuralı ihtiyaçların tam belirlenmesidir.

Araç kiralama alımlarında yaklaşık maliyette araç bedelleri kasko değer listesi üzerinden %2 oran ile alınacaksa, seçilecek araçlar kurumunuzun teknik şartnamesinde belirtilen özellikleri kapsayan araçlar seçilmelidir. Daha açık söylemek gerekirse koltuk ısıtmalı Audi A8 araç isteyip, yaklaşık maliyete Ford konulmamalıdır. Şartnameler genel kurallara ve hayatın mantığına aykırı olmamalıdır. Sıkça görüldüğü üzere kurumlar araç kiralama da şartnameleri hazırlarken en milliyetçi, Atatürk’ çü ve İslamcı yöneticiler bile halka hizmet ettiklerini iddia ederek yerli malı veyahut ülkemizde üretilen araçları tercih etmeyip ithal araçları şartnamelere yazmaktan çekinmemektedirler.

Yapılan bu işlemler hem dinen, hem hukuken suçtur. Bu yüzden idarelerin ihtiyaçlarına göre Ülkemizi gözeterek alım şartnameleri oluşturmalarını bir vatandaş olarak talep etmekteyiz

idare araç kiralama aşırı düşük teklif işlemleri

idare araç kiralama aşırı düşük teklif işlemleri

Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değerin belirlenmesi

İdarelerin ihale’ de 1. oturum tamamlanmasından sonra, ilk yapacakları işlem aşırı düşük teklif sınır değerin belirlenmesidir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük
teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde

İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama için önemli bileşenlerin belirlenmesi

İhale esnasında sınır değer belirlendikten sonra teknik şartname ve işin özelliğine uygun olarak araç kiralama aşırı düşük teklif sorgulamasına giren firmalara gönderilmek üzere önemli teklif bileşenleri belirlenir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük
teklifler” başlıklı 59’uncu madde

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak
tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte
önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale
komisyonu;
1) Verilen hizmetin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

SD = Hesaplama sonucu çıkan sınır değeri belirtir.

 • Araç kira / amortisman bedelleri
 • Kasko bedelleri
 • Trafik sigorta bedelleri
 • Zorunlu koltuk sigortası bedelleri (vb. özel bir sigorta istenmişse)
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • İşçilik bedelleri
 • Yakıt bedelleri
 • Bakım bedelleri
 • Lastik bedelleri
 • Araçların teslim alınması ve geri tesliminde oluşacak maliyet bedelleri
 • Sgk, Damga vergisi, Karar pulu vergisi, vb detayı belirtilecek masraflar
 • Akü bedelleri
 • Fazla çalışma ücretleri
 • Araç muayene ve egzoz ücretleri

Gibi liste uzatılabilir. Burada idarenin dikkat etmesi gereken husus bu kalemlerin tamamının açıklamasını isteyemeyeceğidir. Bu yüzden kurum tarafından seçilerek firmalardan açıklama istenilmesi gerekmektedir. Açıklama isteme yazısında tüm detaylar net olmalıdır. Tüm masraflar, her şey dahi masraflar vb. şeklinde yazılmamalıdır. Örneğin genel giderlerin açıklanması isteniyorsa detay belirtilmelidir.

Kamu İhale Kurumu Kararı

Bu çerçevede, teklifi sınır değerin altında olan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif
sorgulama yazısı esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı,
doküman düzenlemelerine göre işin kapsamında teklifi oluşturan farklı gider kalemlerinin
bulunduğu, bu itibarla idarece teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve
tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değerin altında olan isteklilere
aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır

Araç kiralama hizmet alımı işinde önemli teklif bileşenleri ortaya çıkan problemler

İdarelerin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan araç kiralama ihalelerinde (araç, personel servisi, çöp toplama vb.) aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında araçları ilişkin gider kalemlerinin açıklanması hususu idareler ve istekliler açısından bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. Hizmet alımında kullanılacak araçların birçok maliyet bileşeni bulunmaktadır. Araçların periyodik bakım, muayene ücretleri, lastik bedelleri, vergi, sigorta, kasko, vb. birçok değişik giderleri bulunmaktadır. Araç kiralama aşırı düşük sorgulama esnasında, hangi maliyetlerin önemli teklif bileşeni olarak belirleneceği hususunda idarelerin mevzuata başvurduklarında karar vermelerine yardımcı hiç bir husus bulamayacaklardır.

Bu durum tüm ihale sistemindeki gibi Ülkemizin Milli Gelirinin faydalı ve etkili olarak harcanmasına tesir etmektedir. Ayrıca herhangi bir konuda, yasada boşluk varsa, orası art niyetli personel ve şirketler tarafından Milletin zararına olacak şekilde kullanılmaya başlanır. Örneğin, A firmasının teklifi aşırı düşük olarak belirlendiğinde idarece kullanılacak araçların sadece takoz maliyetine açıklama istenilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Eğer ihalede teklifi düşük olan B firması ise tüm gider kalemlerini tek tek yazıp açıklama isteyebilir. Bu durum Kamu personellerinin uygulama esnasında keyfiyetine kalmış durumdadır. Hiçbir yasal düzenlemede boşluk bırakılmamalı, işveren (Kamu) ve yüklenicinin görev yetki ve sorumlulukları açık bir biçimde belirtilmelidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama için istekliye kaç gün süre verilmelidir?

Kamu ihale mevzuatına göre hizmet alım ihalelerinde teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilere tebliğ tarihinden itibaren en az 3 iş günü verilmesi gerektiği belirtilerek, alt limit için sınır belirlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğ 79.2.1

Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

Aşırı düşük teklif sorgulama süresi idareler tarafından alt limitlerde verilmektedir. İşin boyut, istenilen açıklama kalemlerinin fazlalığı göz önüne alınarak 10 iş günü süre de verilebilmektedir. Mevzuatta alt limit olarak 3 iş günü olarak verilmiştir. Takdir hakkı alım yapan idaredir. Ancak asla unutulmaması gereken husus “takdir hakkı kamu yararıyla sınırlıdır.” Araç kiralama aşırı düşük sorgulamasına açıklama yapacak isteklilerin yapacakları savunmaları mevzuata uygun halde hazırlayıp teslim etmeleri halinden, ekonomik olarak kamu avantajı olacaktır. Bu yüzden kamu yararı için idarelerce süreler alt limitlerde verilmemelidir. Hatta isteklilerin talep etmesi halinde ek süre verilmesi de kamu personeli için önemlidir. Daha sonraki yıllarda sayıştay denetiminde ilave süre vermeyen kamu personeline bunun hesabı sorulacaktır.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulaması savunma işlemleri

Araç kiralama aşırı düşük sorgulamasında personel giderleri

Şoför giderleri fiyat teklifi ile açıklanabilir mi?

Araç kiralama ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan firma işçilik giderlerini fiyat teklifi ile açıklayamaz. Personel dahil 3. Kişilerden teklif alarak savunma yapması halinde personel hesabının da ayrıca belirtilmesi gerekir. Özetle her halükârda asgari ücret tespit komisyonunun ilgili yılda belirlediği asgari ücret (Sosyal güvenlik primi vb. giderler dahil) altına maliyet açıklaması gerçekleştiremez. Bu bariz elenme sebebidir.

İşçilik maliyeti nasıl açıklanır?

Personele dayalı hizmet alımı olmayan, araç kiralama ihalelerinde şoför ve hostes maliyetleri ana temel kural hangi şartta olursa olsun asgari ücret tespit komisyonunun ihalenin yapıldığı yılda belirlemiş olduğu, asgari ücret veya saatlik ücret değerlerinin altına düşemez. Günlük kısmi çalışma yapılan işlerde (örneğin personel taşıma) saatlik asgari ücret maliyeti ile (sgk vb. sosyal haklar dahil) açıklama yapılabilir.

Yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için günlük belirlenen çalışma saati (örneğin, toplam 4 saat) ile açıklama yapılması gerekir. Örneğin, ilk personel alış saati, kuruma varılması gereken saatin üzerine emniyetli bir miktarda araç gidiş geliş işçilik maliyeti eklemek gerekmektedir. Bu saat hesabının da sayısal analizini sunmak gerekir. İşçilik maliyetlerinin açıklanması mevzuatta düzenlenmiştir.

Kamu ihale genel tebliğ 79.3.3.

Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. “
 
Burada belirtilen yöntem ile açıklama yapılmasında mevzuat açısından herhangi bir engel yoktur. Kamu ihale kurumu işçilik modülü ile maliyet hesabı yapılıp, modül çıktısı dosyaya eklemelidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama yakıt masrafı açıklaması

araç kiralama aşırı düşük sorgulama yakıt

Araç yakıt sarfiyatı belgelendirilmesi

Kiralama veya personel servis ihalelerinde kullanılacak olan araçların km başı şehir içi ortalama fabrika çıkış verilerinin hesaplarda kullanılması gerekmektedir. Araçların sarfiyat miktarının belgelendirilmesi ise markanın internet sitesinde belirtilen katalog ile açıklanabilir. (Elektronik ortamda sorgulanabilir evrak kapsamında) Bir diğer yöntem araçların listesi yapılıp, yetkili servisten km sarfiyat miktarları ile ilgili yazı alınacak açıklanabilir. Belgelere dayalı olarak iş kapsamında kullanılacak toplam yakıt miktarı tespit edilir.

Yakıt ücreti açıklaması

Araç kiralaması ihalesinde yakıt giderinin teşviki için enerji piyasası tarafından açıklanan ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında açıklanan petrol piyasası bayi satış fiyat listesi kullanılabilir. 79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

Akaryakıt ile ilgili bir diğer açıklama yöntemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüksek fen kurulunun açıklamış olduğu mazot girdisine ait rayiç ile açıklama yapılabilir.

Araç km mesafe hesap analizi hazırlanması

Bir diğer yapılması gereken analiz, hizmet alımında kullanılacak araçların toplam mesafe tablolarının hesap analizlerinin yapılarak, yakıt tutarı ile çarpılıp toplam maliyetin açıklamasının yapılmasıdır.

Araç lastik maliyetinin aşırı düşük sorgulamasında açıklaması

araç kiralama aşırı düşük sorgulama lastik

Araç kiralama hizmet alımında lastik giderini açıklama yapmanız için gereken ilk şey, ihale konusu işte kullanılacak araçların lastik ebat ve sayısını tespit etmektir. Lastik ebatları ile ilgili katalog sunulması gerekir. Birden çok farklı tipte araç kiralanması halinde her araç lastik ebat teşviki için teknik belgelerine yer verilmelidir.  Açıklanacak maliyete ilişkin hem yazlık hem kışlık ve de şartnamede özel düzenleme var ise, istenilen lastik cinsleri belirlenerek her birine ayrı maliyet açıklaması yapılmalıdır.

Araç lastik maliyeti

3. Kişilerden alınacak fiyat teklifi ile açıklama

Lastik maliyeti açıklaması 3. Kişilerden alınacak fiyat teklifi ile açıklama yapılabilir. Burada dikkat edilecek husus teklif ve mevzuatta belirtilen tutanak ile eklerinin hazırlanması gerekir. Fiyat teklifi alacağınız firma lastik alanında faaliyet göstermelidir. Son veya bir önceki vergi beyanname döneminde teklif aldığınız ürüne ait satış yapmış olması gerekir. Firmanın ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve SMMM güncel yıl faaliyet belgesi asılları teklife eklenerek maliyet analizine bağlanır.

Firma demirbaş listesinden lastik maliyet hesabı

Firmanızın ihale tarihinden önceki vergi beyanı döneminde stoklarınızda ihale de kullanılacak araçlara uygun lastikleriniz stoklarınızda bulunuyorsa, bunlar üzerinden maliyet açıklaması yapılabilir. Firmanızın gider olarak işlediği bir başka deyimle alım yaptığı lastik faturaları ile açıklama yapılamaz. Bu işlem için stok teslim tutanağı düzenlenmesi gerekir.

Ortağı olduğu tüzel kişiden lastik alınması

Firmanın araç kiralama aşırı düşük sorgulama maliyet açıklaması için ortağı olduğu lastikçiden tedarik edeceğini beyan ederek açıklama yapılabilir. Bunun için yapılması gereken iş ortağı olduğu kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlendirme yapılması gerekir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınmalıdır. Bu durumda, mevzuata göre hesaplanan emsal bedeli gösteren firmanın mali müşaviri tarafından onaylanan belge ile açıklama yapılabilir.

Firmanın faaliyet alanında olup aldığı ve sattığı lastik bedeli

İhaleye katılan istekli aynı zamanda teklif vermiş olduğu firma ile lastik alım satım işinde de iştigal ediyor ise, son veya bir önceki beyan dönemi satış veyahut maliyet tutanakları ile açıklama yapabilir. Bu tutanakların hazırlanması ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

Lastik söküm, takım masrafları

Lastik maliyeti aşırı düşük sorgulamasında, lastik söküm ve takım masrafları yukarıdaki belirtilen yöntemler ile açıklanabilir. Ancak, son zamanlarda ihale kurumu tarafından söküm takım bedelinin idare tarafından istenilen açıklama kapsamında açıkça belirtilmediği için sorgulanamayacağını belirtmiştir. İdarelerce bu imaların bedelinin küçüklüğü göz önünde bulundurularak, maliyet sorgulaması istenilmemelidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama zincir masraf hesabı

Teklif sorgulamasın da zincir masrafının önemli maliyet bileşeni olarak belirlenmesi halinde, lastik maliyetinde sunulan ebat kataloğu ve açıklama yöntemleri ile maliyet beyan edilir. Ancak zincir masrafı kendiliğinden önemli maliyet bileşeni değildir. İdarece üzerine vurgu yapılmadığı takdirde herhangi bir belge ile maliyet açıklaması yapılmasına gerek yoktur.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama akü maliyet açıklaması

Akü maliyeti için daha önce açıkladığımız yöntemlerden, firmanıza uygun olanı seçerek açıklama yapabilirsiniz. Araç kataloglarında belirtilen ebat ve güçteki akü için ayrıca Devlet Malzeme Ofisi fiyatları kullanarak açıklama yapabilirsiniz. Sıfır veya ikinci el olarak satın alınan araçların üzerinde bulunduğundan ve ne kadar süre ile kullanılacağının belli olmadığından dolayı önemli teklif bileşe olarak belirlenmemelidir. İdarece gönderilen yazıda açıkça akü olarak belirtilmiyor ise herhangi bir açıklama yapılmasına gerek yoktur.

Araç takoz masrafının aşırı düşük sorgulamasında belirtilmesi

Ülkemizde kullanılan tüm araçların karayolları yönetmelikleri gereği araçta bulunması gereken avadanlıklarından biridir. Bu yüzden özellikle istenmediyse takoz ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunmanıza gerek yoktur.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama bakım onarım giderleri

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama bakım onarım maliyet açıklamanızda eğer kendi tamirhaneniz veyahut ortağınıza ait bakım servisiniz yoksa, 3. Kişilerden alacağınız fiyat teklifi ile açıklama yapmanız gerekmektedir. Alacağınız fiyat tekliflerinin ekinde tutanakların hazırlanması gerekmektedir. (bakınız: lastik açıklaması) Fiyat tekliflerinde tüm kalemler detaylı bir biçimde ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Aynı zamanda teknik şartnamede öngörülen kullanım miktarına uygun olarak bakım analizi hazırlanması gerekmektedir.

 • Yağ filtresi
 • Mazot filtresi
 • Polen filtresi
 • Yakıt filtresi
 • Motor yağı
 • Fren hidrolik yağı
 • Direksiyon hidrolik yağ
 • Ön – Arka fren balatası
 • İşçilik bedeli

Yukarıda sayılan bakım listesi aracın teknik özellikleri ve yapacağı tahmini yol üzerinden değişiklik gösterebilir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama trafik sigortası maliyet beyanı

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama esnasında en önemli konu trafik sigortası konusudur. Bazı istekliler aşırı düşük savunmalarında mevcut araçlarının sigorta poliçesini ekleyip mevzuatı tamamladıklarını zannederek hem kendilerine hem de dolayısıyla bizlere zarar verdiler. Sigorta maliyetleri üç şekilde açıklanabilir.

 • İhalenin tamamını karşılayacak kadar araçlarınız demirbaş listesinde kayıtlı ise, mevcut sigorta poliçelerinizin genel veya bölge müdürlüğü onaylı olması koşulu ile maliyet beyan edilir. Acenteden yapılan poliçelerin geçerli olabilmesi için bölge müdürlüğünden teyit tazısı alınmalı ve bu yazılarda imza atanların yetkili oldukları açıkça belirli olması zorunludur. Bu çerçevede poliçe konusuna firmaların ve idarelerin dikkat etmesi gerekmektedir. İşin edimini gerçekleştirebilecek kapasitedeki isteklilerin, bu işlemleri olması gerektiği gibi yapamadıkları zaman kamu zararına yol açtıkları bilinmelidir. Bu yöntem ile açıklama yapıldığında muhakkak güncelleme yapılmalıdır.
 • İstekli firma mevcut poliçeleri dikkate almadan fiyat teklifi ile açıklama yapması durumunda acente yerine bölge müdürlüğünden teklif alması gerekir. Alınan bu teklifte, kaç gün içinde teklifin geçerli olduğu ve onaylanması halinde kaç günlük olduğu açıkça belirtilmelidir. Acenteden alınan tekliflere teyit yazısı alınması zorunlu olduğundan dolayı gene bölge müdürlüğüne gidileceğinden, aracı firmaya ihtiyaç duymadan ve prosedürü uzatıp bürokrasi yaratmadan ilgili yerden teklif almak daha kolaydır. Bu yöntemde poliçe süresi işin tamamını kapsıyorsa güncelleme yapılması gerekmez.
 • Üçüncü yöntem ise söz konusu işte kullanılacak araçlar kiralama yolu ile temin edilmesi halinde, fiyat teklifi ile tutanaklarında detaylıca belirtilerek açıklama yapılabilir. Ancak fiyat teklifiyle eklerinde istekli firmalar teknik ve idari hatalar yaparak elenmektedirler. Bu konuda bizlerden destek alabilirsiniz.

Belirtiğimiz yöntemlerden firmanıza uygun olan şekilde açıklama yapabilirsiniz. Kamu ihale mevzuatında sigorta konusu aşağıda belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğ 79.3.4

Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama kasko açıklaması

Kasko maliyet açıklamalarında, trafik sigortası açıklama yöntemlerinden firmanıza uygun olanı ile yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus teknik muahede de özel bir detay belirtildiyse teklif maliyetlendirmesinde bu husus göz önüne alınır.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama amortisman hesabı

Katılmış olduğunuz ihalede kendi araçlarınızı kullanarak açıklama yapacaksanız, firma demirbaşı olan araçların amortisman maliyet hesapları yapılıp, mali müşavir tarafından onaylanmalıdır. Amortisman hesabının birçok teknik detayı olduğundan ve firmaların yanlış yorumlayacağı hususlar göz önüne alınarak daha detaylı bilgi için irtibata geçebilirsiniz.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama fiyat teklifi ile açıklanması

İstekli firmanın üzerine kayıtlı hiçbir tane aracı olmadan da ihale faaliyet alanındaysa 3. Kişilerden alınacak fiyat teklifi ile açıklama yapılabilir. Aynı şekilde lastik maliyetinde belirttiğimiz üzere teknik detayları fazla olan bir konudur. İstekli firmaların en sigortadan sonra en çok elendikleri kısım burasıdır. Fiyat teklifi ve eklerinde aşağıdaki bilgilerin tamamının bulunması zorunludur.

 • Fiyat teklifleri o alanda faaliyet gösteren firmadan alınmalıdır.
 • Fiyat teklifi ihale tarihinden sonra alınmalıdır.
 • Tekliflerde her şey dahil ibaresi kullanılmamalı ve her maliyet kalemi detaylı bir biçimde gösterilmelidir.
 • Fiyat teklifinin altında son veya bir önceki beyanname dönemi satışlarının ortalamasının %80’inin altında olmadığını beyan edilmesi gerekir.
 • Teklif ve tutanakların tarih ile sayısın da yanlışlık yapılmaması gerekir.
 • Teklif ekinde mali müşavir bilgileri tam ve eksiksiz olarak yazılır.
 • Teklif alınan firmanın bilgileri kısmı eksiksiz olarak doldurulur.
 • Beyanname dönemi ve defter onay bilgileri yazılı olarak sunulur.
 • Ortalama satışlar her bir iş kalemi için ayrı ayrı gösterilir.
 • Satışlara esas fatura bilgileri girilir.
 • Teklif aldığınız firmanın ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve mali müşavir ilgili güncel yıl oda kayıt belgesi eklenir.
 • Teklif aldığınız firmanın imza yetkilisinin sunmuş olduğunuz gazete bilgilerinde aynı olmasına dikkat edilir. Teklifi imzalayan yetkili olmalı ve beyan edilmelidir.
 • Teklif ve Tutanak eklerine firma ve mali müşaviri tüm sayfalar kaşe imza yapar. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çift kaşesi vurulur. Bunlar iletişim ve TURMOB kaşesidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama motorlu taşıt vergisi (mtv.) gider hesabı

İhalede kullanılacak tüm araçların marka, model ve yaşını belirten liste hazırlanır. Motorlu taşıtlar vergisi maliyet beyanı için internet vergi dairesi kullanılarak hesap yapılır. Bir diğer alternatif ise her değişik cinsteki araç için ödenmiş mtv dekontu eklenerek hesap tamamlanır. Birden fazla yılı kapsıyor ise güncelleme yapılır.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama tüvtürk araç muayene masrafı

Motorlu taşıtların muayene hizmeti için tüvtürk internet sitesi çıktısı kullanılarak açıklama yapılır. Bu açıklama mevzuatta belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğ 79.2.2.6

Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. md.) Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama egzoz gazı emisyon harç bedeli

Egzoz emisyon bedeli için de muayene ücretlerindeki yöntem kullanılır. Dikkat edilmesi gereken husus birden fazla yılı kapsaması halinde güncelleme yapılması zorunludur.

Yıllara sâri işlerde araç kiralama aşırı düşük sorgulama masraf güncelleme nasıl yapılır?

Birden fazla yılı kapsayan veyahut ihalenin yapıldığı yıl ile işin yapılacağı yılın farklı olması halinde Sigorta, Mtv, muayene vb. maliyet kalemlerinin güncellenmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ihalede fiyat farkının olup, olmadığına bakılmalıdır. Fiyat farkı hesabı verilmeyecek ihalelerde güncelleme yapılmalıdır.

Kamu İhale Genel Tebliğ 79.3.6

İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri,
ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır.

Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.

Araç kiralama aşırı düşük teklif sorgulamasında idare işin tamamına açıklama isteyebilir mi?

İdareler tarafından en çok yanlış yapılan kısım mevzuatın bu bölümüdür. İdareler tarafından fiyat teklifi sorgulanacak olan isteklilere işin tamamını kapsayacak şekilde açıklama sunmasını istemektedirler. Bu şekilde açıklama istenilmesi halinde savunma tekrarı yapılması gerekir.

Kamu İhale Kurum Kararı

Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesinde zorunlu tutulduğu halde hangi giderlerin teklifin önemli bileşenleri olduğu ve açıklamaya konu edilmesi gerektiğine ilişkin açık ve net bir ifadenin yazı içerisinde yer almadığı, genel bir ifade ile işin ihale dokümanına uygun şekilde yürütüleceğine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması içerisinde sunulmasının talep edildiği anlaşılmış olup Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenlerini belirlemeden genel ifadelere yer verdiği anlaşıldığından idare tarafından aşırı düşük teklif sorgu yazısının mevzuata ve ihale dokümanına uygun bir şekilde yeniden düzenlenerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu yüzden idareler tarafından net bir biçimde açıklama istenilecek iş kalemlerine yer verilmesi gerekmektedir. Mevcut mevzuatın uygulamaları kapsamın kapsamında varsa işçilik, araç amortisman veya kira bedelleri, sigorta maliyetleri, mtv, ve muayene ücretleri sorgulanmalıdır. Diğer maddeler önemli bileşen olarak kabul edilmemelidir. İstekli firmaların itirazı halinde, savunma tekrarı kararları verilmekle birlikte süreç çok uzayacaktır.

Araç teslim maliyetinin aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?

Bazı idareler tarafından istenildiği görülmektedir. Yukarıda detaylı belirttiğimiz açıklama yöntemleri ile istekli firmalar açıklama yapabilir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulamada açıklama istenmeyen kalem nasıl açıklanır

İdare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen maliyet kalemlerine herhangi bir açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. Bu yüzden herhangi bir evrak eklenmelidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama genel giderler

Kiralama hizmet alımlarında genel giderler veyahut aşağıdaki giderlerin bazıları belirtilerek açıklama istenilmektedir. Söz konusu giderleri hesap cetvelinde gösterilmesi yeterlidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama sözleşme damga vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tabloda belirtilen “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar; 9. Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler” bölümünde; sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı belirtilmiştir.

İhale teklif bedeliniz ile ilgili oranları çarparak ortaya çıkan maliyeti tablo halinde göstermeniz yeterlidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama sözleşme karar pulu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı tabloda belirtilen “II. Kararlar ve mazbatalar “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” bölümünde ise sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama hakediş damga vergisi

Hakediş esnasında tekrar kesilen ve sözleşme imzalarken ödeyeceğiniz tutarın bir daha ödenmesidir.

Araç kiralama aşırı düşük sorgulama kik payı

Kamu ihale kurum payı, teklif bedelinizin on bin de beş oranında maliyet öngörmeniz yeterlidir.

Ticaret odası sözleşme evrakları

Bağlı olduğunuz ticaret odasında ilan edilen sözleşme evraklarının maliyet bedellerini gösteren tablo ile ticaret odası fiyat listesi linkini belirtmeniz yeterlidir

 1. Araç kiralama aşırı düşük sorgulamasında idare en az kaç gün süre vermek zorundadır?

  Araç kiralama aşırı düşük sorgulaması

  Aşırı düşük teklif sorgulaması için istekli firmalara tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere en az 3 iş günü vermek zorundadır.

 2. Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer R katsayısı kaç alınmalıdır ?

  Araç kiralama sınır değer hesaplamasında R Katsayısı 0,72 alınmalıdır.

 3. Araç kiralama sözleşmesi ile aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilebilir mi?

  Araç kiralama ihalesinde önemli teklif bileşeni olarak açıklanması istenilen araç kiralama giderinin tevsiki için sunulan araç kiralama sözleşmesinin mevzuatta yer alan açıklama yöntemleri arasında yer almadığından geçerli bir belge olarak kabul edilmez.

İçindekiler
 1. Araç kiralama aşırı düşük teklif nedir?
 2. Araç kiralama aşırı düşük teklif sınır değer nasıl hesaplanır?
 3. idare araç kiralama aşırı düşük teklif işlemleri
 4. Araç kiralama aşırı düşük sorgulaması savunma işlemleri
Scroll to Top