teminat değiştirme

Teminat değiştirme nasıl yapılır? Teknik Savunma (2024)

Teminat değiştirme işlemi, 4734 sayılı Kamu yüklenimi gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bir durumdur. Teminat, yükleniciden sözleşme akdi için idare tarafından güvence bedeli olarak alınır. Kısaca teminat olarak alınan değerlere bakalım.

  • Nakit (tedavüldeki Türk Lirası)
  • Teminat Mektupları (Avans, Geçici, Kesin)
  • DİBS (Devlet iç borçlanma senetleri)

böylelikle burada belirtilen tüm maddelere kısaca teminat denmektedir.

Teminat değiştirme ihtiyacının ortaya çıkma sebebi

teminat-değiştirme işlemi nasıl yapılır
teminat-değiştirme işlemi nasıl yapılır

Yüklenici finansal olarak nakit ihtiyacı veyahut çalıştığı finans kurumunu değiştirmek için gereksinim duyar. Yüklenici teminat mektuplarında daha uygun komisyonlu aracı kurum bulması durumunda bu hakkını kullanır. Dolayısı ile finansal araçlara ulaşması zor olduğu durumlarda teminat mektubu vererek idarede tutulan nakit değeri kullanır.

Değişimin yasal mevzuatı

Muhasebat Genel Müdürlüğü teminat değiştirme

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “Teminat mektupları” başlıklı 15 sıra nolu tebliğinde bu durum düzenlenmiştir. Bu sayede Devlet sözleşmelerinde alınan teminatların kısmen veya tamamen, teminat olarak kabul edilen aynı değerde diğer teminatlarla değiştirilebilmesinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.

Kamu ihale mevzuatı açısından teminat değiştirme

Kamu İhale Kurumu bu duruma noktayı koymuştur. Hepsinden öte hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine karar vermiştir.

Kamu İhale Kurumu düzenleyici kararı

Diğer taraftan, yukarıda aktarılan tip sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca nakit para tutulması veya teminat mektubu alınmasının geçici kabul noksanlarına veya kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ilişkin güvence niteliğinde olduğu, Ayrıca, tip sözleşmede nakit para veya teminat mektubu alternatiflerinden herhangi birine öncelik verilmediği, idarenin bu hususta takdir yetkisine sahip olduğu, her iki uygulama ile de aynı amaca ulaşılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bunun ışığında, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Firmalar için günümüzde finansal enstrümanları verimli kullanması hayati önem taşımaktadır. Sonuçta günümüzde rekabet ölümcül hale gelmiştir. Bunun yanı sıra firmaların, hakedişlerden yapılan kesintiler yüklenici ana karından daha fazladır. Dolayısı ile teminat mektubu verilerek veyahut teminat değiştirme yaparak idarelerdeki nakit kesintinin alınması hayati öneme sahiptir. Özetle, firmalara sözleşme esnasında yüklenim bedellerinden daha kapsayıcı şekilde kesin teminat vermesi avantajına sebep olur. İstekli hakediş esnasında teminat mahsubu yapılarak nakit para kullanır.

Kesin hesap kesintisi teminat mektubu ile alınabilir mi?

Hakedişte nakit olarak kesilen kesin hesap kesintisi teminat mektubu verilerek alınmasında herhangi bir yasal engel yoktur.

Geçici kabul kesintisi yerine teminat mektubu verilebilir mi?

Hakedişte, geçici kabul kesintisini teminat mektubu vererek nakden iade alabilirsiniz.

Fiyat farkı teminat kesintisi mektup verilerek nakden alınabilir mi?

Fiyat farkı teminat kesintisini ilave kesin teminat mektubu vererek nakden iade alabilirsiniz.

Kesin teminat mektubu değiştirme yapılı mı?

Banka teminat mektuplarının değiştirilmesinde yasal bir engel yoktur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top