açıklama istenilen iş kalemlerinde nakliye yoksa sorgulanamaz

Açıklama istenilen iş kalemlerinde nakliye yoksa sorgulanamaz

4734 sayılı kanuna tabi ihalelere katılan isteklilerin, aşırı düşük sorgulamasına girdiklerinde, idarelerce yapım işlerinde nakliyeye ait açıklama yapılmadığı gerekçesiyle firmalar elenmektedir.

Kamu İhale Kurumu Kararı

Başvuru sahibinin nakliye giderlerinin açıklanmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, idarece açıklanması gerekli 36 iş kalemine ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamasında nakliye giderlerine yer verilmediği, söz konusu iş kalemlerine ilişkin teknik tariflerde ve iş kalemi analizlerinde de nakliye giderinin yer almadığı ancak ihale işlem dosyası içerisinde yer alan sıralı iş kalemleri listesinin altında “-Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir” açıklamasının ve Özel Teknik Şartnamenin 10’uncu maddesinde “Fiyat farkı ve Eskalasyon Fiyat Farkı verilmeyecektir. Ayrıca Nakliye verilmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüş olup konuya ilişkin olarak idareden bilgi talebinde bulunulmuştur.
İdarenin 04.04.2014 tarihli ve 1157 sayılı cevabi yazısında “Söz konusu ibare belge şablonunda yer alan standart bir ifade olup, eğer varsa nakliye ve boru montaj fiyatlarının sıralı iş kalemleri listesi hazırlanırken hesaplamaya dahil edildiğini belirtmek için kullanılmıştır. … Bahse konu işle alakalı yaklaşık maliyet hesaplamalarında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Birim Fiyat kitabı dikkate alınmış ve Birim fiyat kitabında belirtilen imalat pozlarının analizlerinde nakliye ye ait herhangi bir ibare bulunmadığı incelendiğinde görülecektir. (Dizi Pusulası 104-146 arası) Ayrıca İdaremiz tarafından İhale dokümanı kapsamında EKAPa yüklenen ve idaremiz tarafından İdareden doküman satın alan isteklilere verilen analiz formatında da Nakliyeye ait bir ibare bulunmamaktadır. Nakliye konusu Teknik Özel Şartnamenin 10 uncu maddesinde  “Fiyat Farkı ve Eskalasyon Fiyat Farkı Verilmeyecektir.
Ayrıca Nakliye verilmeyecektir.” Şeklinde düzenlenerek hüküm altına alınmış isteklilerden ihale sürecinde ilgili maddeye veya herhangi bir dokümana itirazda bulunulmamıştır. İstekliler ihalemize teklif vermek suretiyle dokümanlarımızın uygunluğunu da kabul etmiş sayılmaktadır.” şeklinde cevap verildiği görülmüş olup, söz konusu cevabi yazı, 36 iş kalemine ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamasında nakliye giderlerine yer verilmediği, bu iş kalemlerine ilişkin teknik tariflerde ve iş kalemi analizlerinde de nakliye giderinin yer almadığı ve ihale dokümanında nakliye giderlerinin isteklilerce teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde teklif fiyata dâhil olmayan bir giderin açıklanmasının gerekmediği ve başvuru sahibinin nakliye giderlerinin açıklanmadığına dair iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Scroll to Top