makale

ihale dünyasında yaşanmış tecrübe ve görüşlerden oluşan makaleler

ihaleli-işlerde-sigorta-borcu

İhaleli işlerde sigorta borcu

İhaleye katılan firmanın sigorta borcu diğer firmaları ilgilendirmez İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığının belirtildiği, aynı zamanda isteklinin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi sözleşmenin imzalanmasından önce idareye ibraz etmesi gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen …

İhaleli işlerde sigorta borcu Devamı »

analiz

Aşırı düşük sorgulaması analiz işlemleri

İdarece özel imalat kalemlerine analiz girdisi düzenlemek zorundadır. Bu itibarla, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak yukarıda KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2014/025 Gündem No :14 Karar Tarihi : 09.04.2014 Karar No : 2014/UY.II-1680 belirtilen iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve bu analizler esas alınarak oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanmaksızın açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu …

Aşırı düşük sorgulaması analiz işlemleri Devamı »

mal-alim-ihaleleri

Mal alımı sınır değer nasıl hesaplanır?

Mal alımı sınır değer hesabı Kasım / 2022 tarihi itibariyle mal alımı sınır değer hesaplamasında ve aşırı düşük teklif sorgulamasında, kamu ihale mevzuatı destekli hukuki bir garabet ortaya çıkmıştır. Yasal dayanağı olmayan ve kamu zararına sebep olan mal alımı sınır değer uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu husus mahkemeden dönmüş ancak sabit düzenleme için yakın zamanda Danıştay …

Mal alımı sınır değer nasıl hesaplanır? Devamı »

haksiz-ihale-itiraz-bedelleri

ihale sistemindeki haksız ihale itiraz bedeli

4734 sayılı kamu ihalelerine istekli olarak ihale dokümanı satın alan firmaların, ihale ilanı ile sözleşme arasındaki zamanda mevzuatın uygulanmasıyla ilgili ihtilafa düşüp uyuşmazlık yaşaması halinde, iç hukuk yolunun 2. basamağı kamu ihale kuruma itiraz edilmesi gereklidir. Kamu ihale kurumuna itiraz edilebilmesi için ihale dokümanını satın almış (e-ihale sisteminde indirmiş) olmanız başvuru şartındandır. İhale dokümanını satın …

ihale sistemindeki haksız ihale itiraz bedeli Devamı »