İhale itiraz

ihale itiraz

Daha fazla blok aracı görüntülerAşırı Düşük Sorgulama


Hz. Muhammed S.A.V.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Hz. Ali

Önce Hakkı öğren, sonra haklının kim olduğunu öğreneceksin.

Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız,


idare itiraz işlemleri
İdare İtiraz İşlemleri
kik itiraz işlemleri
Kik İtiraz İşlemleri

Ramazan Özdemir
Ramazan Özdemir
2022-11-21
Mükemmel
ahmet hakan güngör
ahmet hakan güngör
2022-11-16
Aşırı düşük savunma dosyasına vermiş olduğu katkıdan dolayı tekrardan teşekkür ederiz
Atilla Taha Erdoğan
Atilla Taha Erdoğan
2022-11-16
Teşekkürler.
nevin Türksoy
nevin Türksoy
2022-11-09
Elinize emeğinize sağlık.
Ersin köse
Ersin köse
2022-10-11
İşinde gerçekten uzman ayrıca ilgili. Teşekkürler…
Ayhan Kutlu
Ayhan Kutlu
2022-10-05
Mevzuata hakim çok faydalı bir arkadaş

İhale itiraz çeşitleri

4734 sayılı ihale kanununa tabi gerçekleştirilmesi planlanan yapım, mal, danışmanlık ve hizmet alımı işlerinde, teknik ve idari uyuşmazlık halinde mahkemeye vermeden tüketilmesi gereken iç hukuk yolları mevcuttur. Yeni sistem itibariyle ihaleler e-ihale olarak yapıldığından idareye veya kamu ihale kurumuna itirazlar elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Teknik Şartnameye itiraz

İhale ile ilgili şikayetlerin idareye en az 3 iş günü öncesinden dilekçe ile iletilmesi gerekir. Teknik şartnamedeki teknik hatalar hakkında bilgi almak, işin yapımını engelleyen veya net olmayan hususlarda kullanılabilir. İhale ilanı ve ihale dokümanına itiraz etmemeleri halinde, istekli firmaların teklif mektubunda ihale dokümanını okuyup bu haliyle kabul ettiğini beyan etmeleri gerekir. Bu nedenle, ihale dokümanına itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Mevzuatın uygulamada ki bazı problemler için zorlayıcı maddeler hakkında önlem alınması gerekmektedir. Örneğin, bir Belediye ihalesin ihale teknik şartnamesinin tek bir firmayı işaret ettiğini varsayalım. Siz bu durumu idareye yasal sürede bildirdiniz. Ancak itiraz ettiğinizde haklı dahi olsanız idare size cevap vermez ve sizde ihaleye teklif veremediniz. Daha uzun ve masraflı bir süreç ile Kamu İhale Kurumuna dosyayı götürmeniz gerekmektedir. Kazanıp haklı olduğunuz tescil edildiğinde en iyi ihtimalle iptal kararı çıkacaktır. Ödediniz harç paraları, uğraştığınız zamanın bedelinin herhangi bir geri dönüşü yoktur. İhale gerçekleştirme personellerine bu konuda açık yaptırım kuralları getirilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar ihale tarihinden 3 iş günü öncesi itiraz edilmesi gerektiği usul ve esasta belirtilmiş olsa da, söz konusu işi etkileyecek bir husus varsa itiraz etmelisiniz. İdare eğer, daha sonra problem yaşanacağını veya hatasını fark etmesi halinde ihaleye 1 dakika kala bile iptal edebilir.

Teknik şartnameye itiraz olması halinde idarenin yapacağı işlemler

 • İsteklinin itiraz dilekçesi elden idareye teslim edildiyse evrak kayıttan geçirilir.
 • Belge ve ekleri EKAP’ a taranıp yüklenir.
 • İsteklinin talep etmesi halinde teslim alındığına dair evrak düzenlenir ve istekliye verilir.

Şikayet üzerine idari yetkilisi tarafından bizzat incelenebileceği gibi ihale yetkilisinin belirleyeceği bir veya birden fazla raportör tarafından da incelenebilir. Burada takdir idareye bırakılmıştır. İnceleme sonucunda şikayet ret, düzeltici işlem veya ihalenin iptali kararı verilerek isteklilere tebliğ edilir. Bu 3 karar aşağıda detaylıca incelenmiştir.

Teknik şartnamenin hatalı olması halinde ihalenin iptal edilmesi

İhale ilanı yapıldıktan sonra dokümanlarda değişiklik yapılmaması esastır. Ancak idarenin yapmış olduğu incelemede tekliflerin hazırlanmasını etkileyecek teknik hata ve eksiklik tespit edilmesi ile kısa sürede değiştirilmesi mümkün olmayan hallerde, ihale itiraz haklı hale gelir ve ihale komisyonu tarafından bir tutanakta gerekçeleri detaylıca belirtilerek ihaleyi iptal eder.

Teknik şartnameye itirazın haklı bulunmaması halinde idarenin yapacağı işlemler

İsteklinin şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veyahut düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek bir durumun olmadığı detaylıca yazılarak isteklilerin tümüne bildirilir.

Teknik şartnameye itirazda düzeltilebilecek hatalar tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler

İhale yetkilisince şikayet konusu işlem incelendikten sonra, istekli firmanın itirazı haklı bulunması halinde yapılması gereken ilk işlem ihaleye kaç günlük süre kaldığının tespit edilmesidir. Süre tespit edildikten sonra yapılacak işlemler süreye göre 2 kısma ayrılır.

İhaleye 10 günden fazla süre varsa yapılacak işlemler

İhale itirazı haklı bulunup, teklif verme süresine 10 günden fazla zaman bulunması halinde idare tarafından teknik eksiklikler (proje hatası, şartname hatası vb.) düzeltilir. Zeyilname yapılarak ihale dokümanları değiştirilip tüm isteklilere bildirilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tebligatın yapıldığı gün, ihale tarihine en az 10 gün süre bulunması gerekmektedir.

İhaleye 10 günden az süre varsa yapılacak işlemler

İdaresi tarafından gerekli ihale dokümanlarında değişiklik yapılır. Daha sonra zeyilname düzenlenip ihale tarihine on günden az süre kalan hallerde son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir. Zeyilname şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

Ciro güncelleme ile ilgili ihtilaflar

Her ne kadar ihale mevzuatında belirtilmiş olmasına rağmen istekli firma ile idareler arasında ciro güncelleme ile ilgili uyuşmazlık yaşanmakta ve ihale itirazları oluşmaktadır. Nadir de olsa bu hususta emsal kararlar bulunmaktadır.

Vergi Borcu ile ilgili İhtilaflara itiraz

İstekli firmalar ihaleye katıldıkları gün vergi borcu yoktur yazısı alması işletmeleri için hayati önem taşımaktadır. Bu konuda ihaleden sonra, o tarihte 5.000,00 TL üzerinde borç olması halinde itirazlar reddedilmektedir. Teminatınızın gelir kaydedilmemesi için muhakkak önceden tedbirinizi alın.

İdareye ihale itirazı nasıl yapılır?

İstekli olarak teklif vermiş olduğunuz ihaledeki idarenin yapmış olduğu eylemlerden dolayı mevzuata aykırılık taşıyan işlemden dolayı itiraz hakkınız bulunur. İdareye ihale itiraz hakkınız komisyon kararı tebellüğ tarihinden başlamak üzere 10 gündür. İdare tarafından ihalenin iptal kararına karşın yapılacak itiraz ise 5 gündür.

İdareye şikayet başvuru dilekçesi örneği

İdareye ihale itiraz işlemleriniz için standart dilekçe formu bulunmaktadır. Bu formu kullanma zorunluluğunuz şekil yönünden vardır. Dilekçe ile uğraşmak istemiyorsanız bizi arayabilirsiniz.

Kamu ihale kurumu itiraz

İhaleyi yapan kuruma yapılan ihale itiraz üzerine, kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde kurum tarafından bir karar alınamaması halinde veya ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bazı idareler ihale itirazına cevap vermemektedirler. Böyle durumlarda kuruma dilekçe verdiğiniz tarihin 10′ uncu günüde Kamu İhale Kurumuna ihale itiraz hakkınız başlar.

Kamu ihale kurumuna itiraz nasıl yapılır?

İdareye ihale itiraz işlemleri tamamladıktan 10 gün sonra 10 günlük Kamu İhale Kurumu itiraz süresi otomatik olarak başlar. Eğer idare size 10 gün içerisinde cevap verirse, tebellüğü tarihinden itibaren süreniz başlar. Buradaki süre ve şekil şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Kamu İhale Kurumu itiraz 2 şekilde yapılır.

 1. Ekap üzerinden elektronik imza ile,
 2. Klasik standart formda dilekçeyi teslim ederek.
Kamu İhale Kurumu itirazen şikayet dilekçe örneği

Kamu İhale Kurumuna itiraz için gerekli dilekçe doldurulur. Daha sonra ihale itiraz bedeli yatırılır. İdareye verdiğiniz şikayet dilekçesi örneği ve varsa gelen cevap eklere konularak dosya posta yolu ile veyahut elden Mevlana bulvarı no:186 06520 Balgat / ANKARA adresine teslim edilir.

Ekap üzerinden şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Ekap’ a şifreniz ile girdikten sonra, sol alt kısımda e-şikayet / e-itirazen şikayet bölümüne girilir.

ekap-şikayet-kısmı
ekap-şikayet-kısmı
itiraz-seçimi
itiraz-seçimi
itiraz-kısmı
itiraz-kısmı

Gerekli itiraz yazılarak, elektronik imza ile damgalanarak gönderilir.

İhale itiraz bedelleri 2022

Fahiş ihaleye itiraz bedelleri, 04.01.2009 tarihinde 5812 kanun’ un 53 üncü maddesinde yapılan değişliklerle hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra yapılan tüm ihalelerde ihale itiraz bedelleri yaklaşık maliyete göre belirlenmiştir.

0,00 TL – 2.305.178,00 TL13.819,00 TL
2.305.178,00 TL – 9.220.744,00 TL27.654,00 TL
9.220.744,00 TL – 69.155.600,00 TL41.482,00 TL
69.155.600,00 TL üstü ihalelerde55.316,00 TL
kik 2022 itiraz bedelleri tablosu

İhale itiraz bedelleri 2023

0,00 TL – 4.557.797,00 TL27.322,00 TL
4.557.797,00 TL – 18.231.255,00 TL54.677,00 TL
18.231.255,00 TL – 136.734.452,00 TL82.018,00 TL
136.734.452,00 TL üstü ihalelerde109.370,00 TL
kik 2023 itiraz bedelleri tablosu

İhale itiraz bedelleri 2024

0,00 TL – 4.557.797,00 TL39.403,00 TL
4.557.797,00 TL – 18.231.255,00 TL78.855,00 TL
18.231.255,00 TL – 136.734.452,00 TL118.286,00 TL
136.734.452,00 TL üstü ihalelerde157.733,00 TL
kik 2024 itiraz bedelleri tablosu

4734 sayılı Kanuna göre ilan edilen ihalelerde, Kamu İhale Kurumuna ihale dokümanı ve/veya ihale ile ilgili itiraz edebilmek için ciddi bir tutarda itiraz bedelleri ödenmektedir. Bu yatırılan itiraz bedelleri haklı olup olmanıza bakılmaksızın geri iadesi (fazla yatırma hariç) mümkün değildir. Kamu İhale Kurumunun başlıca ilandan sonraki gelir kaynağıdır. Söz konusu itiraz bedellerinin tutarı her yıl eşik değerler ile birlikte yayınlanan parasal tutarlarla birlikte güncellenmektedir. Yukarıdaki tabloda güncel yıla ait ihale itiraz bedelleri detaylı şekilde tablo halinde sunulmuştur.

Kik ihale itiraz bedeli neden bu kadar pahalıdır?

Kamu Kurum ve Kuruluşları temizlik, güvenlik, yemek, araç kiralama vb. alım ihalelerini yıl sonunda yapmaktaydı. 11 ve 12 inci aylara girilmeden bu ihaleler ilana çıkılmazdı. Mevzuat açısından herhangi bir engel olmamasına rağmen ihaleler yıl sonuna bırakılırdı. (Bütçe ile ilgili istisnai durumlar hariç olmak üzere) 2009 yılı öncesinde ihale itiraz bedelleri tek tip rakam üzerinden ancak bugünün parasal değeri olarak düşünürsek 500,00 TL gibi bir itirazen şikayet bedeli bulunmaktaydı. Çok büyük işlerde de, küçük işlerde de tüm bedel standart şekilde tahsil ediliyordu. Bu yüzden bütün ihalelere neredeyse itiraz edilir hale gelmişti.

Ancak o tarihlerde katıldığım bir seminerde, büyük ölçekli iş yapan firmalardan bir tanesi, sağlık bakanlığının tüm ihalelerine itiraz ederek Kamu ihale kurumuna taşımıştır. Yıl sonu olduğu ve Kamu İhale Kurumunun iş yoğunluğu ve yasal prosedürlerin uzaması sonucu bakanlık tüm alım sistemi bozulmuş, geçici olarak alımları doğrudan temin veyahut pazarlık usulü ile çıkmak zorunda kalmış olduğu belirtilmiştir. Bir nevi bakanlık ve diğer idareler üzerinden sistemin ihale itiraz ile kilitlenebildiği açığa çıkmıştır.

Bunun üzerine 04.01.2009 da yapılan yasal değişiklik ile ihale itiraz bedellerini aşırı şekilde yükselterek onlarca ihaleye birden itiraz etmenin maliyetine katlanmanın imkansız hale gelmesi sağlanmıştır. Bu tarihten sonra ihale itirazların da bir düşüş meydana gelmiştir. Buradaki kilit mesele şudur, itiraz bedellerinin yüksek olması kanun koyucunun problemi acil bir şekilde çözmüştür.

Kamu ihale kurumu itiraz bedelleri geri alınabilir mi?

Kamu ihale kurumuna yaptığınız itirazen şikayet başvuru bedelleri, ihalede düzeltici işlem kararı verilse de ihale kararı iptal de olsa mevzuat gereği geri alınamaz. Firmanızın haklı olup, olmaması önemli değildir. Yargı uygulamalarında ki gibi haklı olduğunuz zaman masraflar size iade edilmez. Firmalar tarafından bu durum en çok şikayet edilen husustur. Aynı zamanda art niyetli idare personelleri tarafından da en çok suistimal edilen husustur. Örneğin, 50.000,00 TL bedelinde bir yapım işine teklif verdiğiniz. Yapım işlerinde mevzuat gereği yüklenici karı %10′ dur. Uygulamada da firmaların karları %10-20 arasında bulunmaktadır. Bu tutardaki bir iş için maksimum firma karı 5.000,00 TL – 10.000,00 TL arasındadır. Bu işte idare tarafından açık bir şekilde hukuksuzluk yapılırsa, itirazen şikayet bedeliniz 13.819,00 TL’ dir.

Bu durumda küçük esnafın istekli olarak teklif verdiği işlerde söz hakkı bulunmamaktadır. Bilerek veyahut sehven yapılan hatalar, küçük esnafın mağduriyetine sebep olmaktadır. İlk baştaki kanun koyucunun refleksi ile oluşturulmuş bu sistem o günkü şartlar da mantıklı gibi gözükse de daha sonraki yıllarda uygulamada beklenen performansı vermediği ortadadır.

Halbuki, itiraz bedelleri aynı tutarda kalsa dahi, itirazen şikayet başvurusunda bulunan firmanın, kurum tarafından ihalenin iptal edilmesi veyahut düzeltici işlem belirlenmesi halinde iade edilmesi hakkaniyet uygun olacaktır. İade edilen bedel, hukuka aykırı işlem tesis idareden tahsil edilmelidir. İdarede bu parayı ödedikten sonra, iç hukukuna uygun olarak sebebini araştırmalı, ilgili personele rücu etmelidir. Personel yaptığı işlemlerde liyakat ve donanım olarak yeterli değilse zaten çok ayrı bir sorun ortaya çıkar. Personel liyakat, ehliyet ve donanım olarak yeterli olmasına karşın hukuka aykırı işlem tesis ediyor ise burada irtikap, rüşvet vb. farklı durumlar ortaya çıkar ki bu durum kamu için daha felakettir.

Ancak ülkemizde bugüne kadar değişmeyen ve gelecekte değişmesi ütopya olan bazı derin ve acı gerçekler vardır. Bunlardan bir tanesi kast sistemidir. Ülkemizde yasal olarak adı kast sistemi olan bir mevzuat bulunmamakla birlikte, tüm kanunlarda kendinden bir parça ortaya çıkartır. En basit ihale itiraz sistemindeki itirazen şikayet başvuru bedellerin deki adaletsiz sistemdir. Düzeltilmesi çok basit olan ve adaleti sağlamak bu kadar kolay iken, asla değişmeyecektir. Nedir peki bu kural. Devletin öz evladı her daim devlet memurlarıdır. Vatandaş olarak sizin göreviniz devleti ve devlet memurlarını yaşatmaktır. Bunun ispati çok basit bir şekilde mevzuatlara baktığınızda görülecektir. En basit şekilde adaletli bir sistem kurulabilecekken , Kamu kendi personelinin yapacağı hukuksuzluk ve yanlışlara kılıfını en baştan mevzuata ekleyerek koruma altına alır.

Bir ihalede açık şekilde hukuksuzluk yapıp, firmayı ve kamuyu zarar uğratan personele bazı istisnalar haricinde hiçbir işlem yapılmaz. Firmalar hata yaptıklarında bedelini ekonomik ve idari olarak ödemektedirler. Ancak iş kamu personeline geldiğinde bu durum hiç gündeme gelmez. Örneğin iptal olan ihaleleri ele alalım. Kamu ihale kurumuna gidip iptal olan ihalelerin sayısı bir hayli fazladır. (bu konu da ayrı bir makale yazılacaktır.)

Peki iptal olan ihaleleri gerçekleştiren kamu personeli olan ihale komisyonu hakkında bugüne kadar hiç bir işlem yapılmış mıdır? Tabi ki cevap hayır. Çünkü mevzuat gereği sizin ekmek paranıza kasteden personelin sorumsuzluğu vardır. Bu kasıt art niyetle yapılmış olmak zorunda değildir. Liyakat ve ehliyet bakımından yetersiz olan personelin, devletin ve milletin başına açtığı belaların maddi zararının hesaplanması mümkün değildir. Bu konu fazla uzadığı için daha detaylı bir makalede bu husus etraflıca incelenecektir. (26.11.2022 tarih itibariyle kik itiraz bedeli geri alınabilmektedir.)

Kik itiraz bedelinin geri alınması

Bilindiği gibi Kamu ihale kurumuna itirazen şikayet başvuru bedelleri geri alınamamaktaydı. Ancak 10 yıldır yoğun itiraz ve bu haksızlığa karşın Kamu bu duruma daha fazla kayıtsız kalamadı. 26.11.2022 tarihli resmi gazetede ilan edilen mevzuat değişikliği ile itirazen şikayet bedellerinin geri alınmasının önü açılmış oldu.

Kamu İhale Kanunu Geçici 21.Madde

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ve 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki koşulları sağlayan Kurul kararlarına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik başvuru sahibi tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda 53 üncü maddenin (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki hüküm uygulanır. Kurul kararının başvuru sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik Kuruma yapılan başvuru tarihi arasındaki süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

şeklinde düzenleme yapılması ile ayet gibi savunulan bu haksızlığın telafisi mümkün hale gelmiştir. Kamu İhale Kurumu kanun değişikliğinden sonra, bu hususta iade yönergesi yayınlamıştır.

İhale itiraz bedeli iadesine nasıl başvurulur?

 • İade işlemi, standart forma uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle elden, posta ile ve ve-imza kullanılarak e-ihale sistemi üzerinden yapılır.
 • Her iş için ayrı başvuru yapılması zorunludur.
 • Elden veya posta yoluyla yapılan iade talepleri, Kurumun genel evrak birimi tarafından kayda alınır. Bu iade taleplerine ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir. Elden yapılan iade taleplerinde, talep sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren bir alındı belgesi verilir.
 • EKAP üzerinden yapılan iade taleplerinin, iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde talebin e-imza ile imzalandığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir. Bu taleplerin iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda ise bir sonraki iş günü talep tarihi olarak kabul edilir.
 • İade taleplerinin Kurum dışındaki idari mercilere yapılması ve taleplerin bu merciler tarafından Kuruma gönderilmesi halinde, üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınarak bu dilekçelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir.

İtirazen şikayet bedeli iadesi için başvuruda bulunması gereken bilgiler

 • Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı
 • Şahıs şirketlerinde TC kimlik numarası tüzel işletmelerde vergi kimlik numarası bilgisi
 • İletişim Bilgileri
 • Başvuruya konu kurul karar tarihi ve sayısı
 • banka hesap numarası (IBAN)
 • Yetki Belgeleri

Başvuru bedelinin iadesi için kaç gün süre verilir?

Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamındaki iade taleplerinin söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (26/11/2022) izleyen günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.

İtirazen şikayet başvuru bedeli kaç günde iade edilir?

Kurum tarafından talebiniz kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde şikayet bedeli geri iade edilir. Bu tutara faiz işlenmez.

İhale itiraz şikayet başvuru bedelinin iadesinden sonra tekrar talep edilmesi

Ülkemize has bir mevzuat uygulaması daha ortaya çıkmıştır. İhale itiraz bedeli bunca yıl sonra haklı olduğunuzda geri almanıza imkan tanıyan lütuf ortaya çıkmıştır. Ancak gene başka problemlerin ortaya çıkacağı aşikardır. Öncelikle kurul kararında haklı bulundunuz. İtirazen şikayet başvuru paranızı geri aldınız. Peki, ya mahkeme kurul kararını iptal ederse ne olacak? Gayet basit devlet başvuru bedelinin peşine düşüp kamu alacağı sayacak.

İadesi yapılan başvuru bedelinin geri alınması

MADDE 9- (1) Kurul kararı ile başvuru bedelinin iadesine karar verilmesine rağmen yargı kararı üzerine başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamı açısından haklılık durumunun ortadan kalktığının tespiti durumunda, yargı kararının uygulanmasını teminen alınan Kurul kararında iadesi yapılmış olan başvuru bedelinin geri alınmasına da karar verilir.

(2) Kurul kararı üzerine, iadesi yapılmış olan başvuru bedelinin Kurul kararının bildirim tarihini izleyen günden itibaren bir ay içinde Kuruma geri ödenmesine ilişkin talep sahibine bildirimde bulunulur. Belirtilen süre içinde başvuru bedelinin geri ödenmemesi halinde bedelin tahsili için ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir.

Buradan anladığımız gene bir karmaşa ortaya çıkacaktır. Yapılan işlem Devletin kurumları arasında ihtilafa sebep oluyorsa bu işte bir yanlışlık vardır. Velev ki, kurumlar arası uyuşmazlık olsun sonuçta vatandaşın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Vatandaş mantık olarak haklı pozisyona geçmektedir. Ancak kendi parası ile icralık olabilmesinin yolu açılmıştır.

Bir başka problem, itiraz bedelinin geri iadesinde faiz işlememektedir. Kabul edilebilir bir durumdur. Peki tersi olduğunda faiz işlemeyeceği veyahut bu sene itiraz bedelinizi 55.000 TL iade aldınız. Bir sene sonra yargı kurul kararını iptal ettiğinde, parayı iade etmeniz gerekecektir. Ancak, o tarihte oluşacak itiraz bedeli 95.000 TL üzerinden mi, yoksa eski bedel üzerinden mi iade edeceksiniz. Veyahut 1 senelik faizi kamu alacağı olduğunu varsayarak talep mi edecek kamu kuruluşu.

Ezcümle söylemek istediğim, bir mevzuat yapılırken vatandaşın lehine olan ne kadar ihtimal varsa kapatılmasıdır. Kamu personelleri kendi hatasında bile, Devlete zarar gelmesin mantığının arkasına saklanarak kendi hatalarının bedelini Türk şirket ve sermayedarlarına ödetmektedir.

ihale-itiraz-yargi-karari
ihale-itiraz-yargi-karari

İhale itiraz bedeli nasıl öğrenilir?

Bir ihaleye itiraz bedelini öğrenmek aynı zamanda yaklaşık maliyet aralığını öğrenmek anlamına da gelmektedir. Elektronik kamu alımları platformuna şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, sırasıyla ihale işlemleri, ihale arama kısmından kayıt numarasını girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada işlemler kısmından itiraz bedelini öğrenebilirsiniz.

Kamu ihale kurumu ihale itiraz bedeli nasıl yatırılır?

Ekap üzerinden itiraz bedeli öğrendiğiniz sayfada belirttiğiniz ihale kayıt numarasına ait itirazen şikayet başvuru bedeli için ödeme pusulası sayfası karşınıza çıkacaktır.

ihale itiraz bedeli yatırma
ihale itiraz bedeli yatırma

Bu sayfanın resmini çekebilir veyahut çıktı alarak ziraat, vakıf veyahut halk bankasına gittiğinizde kurumsal Kamu İhale Kurumu hesabına para yatıracağınızı belirtmeniz gerekmektedir. Sizden ihale kayıt numarası ile firma bilgileriniz isteyecektir. Bankadan ödeme yaptıktan sonra alacağınız dekont, size sadece gider işlemek için muhasebeye vermeniz gerekir. Bunun dışında kamu ihale kurumu ödemeleri sistem üzerinden kontrol etmektedir. İtirazen şikayet başvurusunda dekont gerekmemektedir.

Kik şikayet dilekçesine eklenecek evraklar nelerdir?

 1. İdareye itirazda vermiş olduğunuz dilekçenin kopyası,
 2. Varsa idarenin itirazınıza vermiş olduğu cevap kopyası,
 3. İmza beyannamesi. (başvuran gerçek kişi ise sunmasına gerek yoktur)
 4. Vekil ile başvuru yapılıyorsa vekaletname aslı ve vekalet verilenin imza beyanı
 5. Ortak girişim adına yapılacak olan ihale itiraz işlemlerinde pilot ortak (koordinatör ortak) adına başvuru yapılması gerekir. Şikayet başvurularının pilot ortak tarafından yapılması halinde ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, temsil yetkisi verilen özel ortak tarafından yapılması halinde ise ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi ile temsile yetkili olunduğuna dair belge sunulması zorunludur.
 6. Başvuru avukat aracılığıyla birlikte yapılması halinde
  • Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez.
  • Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacağı ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kik başvurusunda eksik evrak olması halinde ne yapılır?

İhale itiraz dilekçesi ve eklerindeki belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, başvuru sürenizin içerisinde kalmak şartıyla, bu evrak ve bilgi eksiklikleri tamamlanabilir. İhale itiraz dilekçesi ile ilgili eksik bilgi ve evrak listesi kurum sitesinde yayınlanır. Takip etmemeniz halinde sorumluluk tamamen size aittir.

Kik itiraz dilekçesinin içeriği nasıl olmalıdır?

İhale itiraz dilekçesi veren firmanın, başvurunun konusu, sebepleri ve dayanağı olan delillerin başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. İtiraz ederken, aykırılık teşkil eden hususların dilekçelerde somut bir şekilde sebepleri ile birlikte açıkça yazılmalıdır. İdare tarafından gerçekleştirilen işlemin hangi mevzuata, ne şekilde aykırı olduğu açıkça belirtilmelidir. Sadece idarece yapılan işlemin soyut ve mesnetsiz şekilde belirtilmesi halinde itirazen şikayet başvurunuz reddedilecektir. Ayrıca burada çok önemli bir hususu belirtmekte fayda vardır. İdareye vermiş olduğunuz itirazen şikayet başvuru dilekçenizde belirtmediğiniz hiçbir hususu kurum dikkate almaz. Bu durum tamamen yasal hakkıdır.

Ancak bazı ihalelerde üzerine vazife olmamasına rağmen, bazen bu incelemeyi yapmaktadır. Şikayet eden siz iseniz, idareye dilekçe aşamasında dikkatli ve planlı şekilde itiraz etmeniz gerekmektedir. Yeni iddia ve konuları kuruma itiraz ederken öne sunamazsınız.

Kik tarafından şikayet inceleme süreci

Kamu ihale kurumu yapılan şikayet ile ilgili ilk olarak ön inceleme yapar. Ön incelemede yukarıda bahsettiğimiz şekil şartlarını ve itiraz bedelinin yatırıldığına dair kontrolleri gerçekleştirir. Daha sonra şekil yönünden bir eksiğini yoksa esastan incelemeye geçerek karar bağlar. Kurul teşkilat yapısı itibariyle bazen oyçokluğu, bazen de oybirliği ile kararlar alınmaktadır. Bu kararlar kurum sitesinde şeffaf olarak yayınlanmaktadır. En azında bu konu ile e-ihale sistemine geçiş ile birlikte yapmış oldukları sistem, kamuoyunca tam bilinmese de konunun uzmanı ve bizler tarafından takdire şayan ve tam teşekkürü hakketmiştir.

Kik kararına idareler uymak zorunda mı?

Kamu ihale kurumun vermiş olduğu kararlar yasal olarak bağlayıcıdırlar. Kamu kurumları buradan verilecek karara uymak zorundadır. Kamu ihale kurumunun ihale itiraz üzerine almış olduğu kararları idareler uygulamadığı takdirde firmalar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilmelidir.

İhalelere başvurular hakkında yönetmelik

İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.
Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

Kik kararına itiraz

Kamu ihale kurumuna ihale itiraz ile ilgili başvurunuzun sonucunda hala haksızlığa uğradığınız düşünüyorsanız, bu noktadan sonra idare yargı mercilerine başvurmanız gerekmektedir. Kurumu idari mahkemeye vermeniz gerekmektedir.

Kamu ihale kurumuna kimler başvurabilir?

İhale itirazı ile ilgili şekil şartlarından daha önce genel olarak bahsetmiştik. Ancak kuruma başvuruda bulunabilmek için bazı durumlarda olmanız gerekmektedir. Vatandaş olarak duyduğunuz gördüğünüz herhangi bir konuda ücretini yatırsanız dahi kuruma başvuramazsınız. Peki hangi şartları taşıyanlar başvuru yapabilir.

 1. İlk şart istekli sıfatını kazanmanız gerekmektedir. Bunun için ihale dokümanını satın almanız gerekir. e-ihale sistemi ile satın alma işlemi daha çok dokümanı indirmek olarak düşünebilirsiniz.
 2. İdare tarafından hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığınızı veya zarara uğramanızın muhtemel olduğunu açıkça belirtilebilmelisiniz. Bu maddedeki amaç, örneğin bir ihaleye istekli olarak katıldığınız ve teklifiniz çok yüksek kaldı, diyelim ki 15 inci firma olduğunuz. En düşük teklif veren firmanın elenmesi veya teklifinin değerlendirilmeye alınması ile ilgili başvuruda bulunamazsınız. Çünkü sonuç değiştiğinde sizin ihalede yasal olarak sıralamanızı değiştirmeyeceği veyahut daha açık ifade ile belirtirsek ihalenin hiçbir şekilde size kalmayacağı durumlarda itirazda bulunamazsınız.

İhale itiraz bedelleri geri alınabilinir mi?

Kamu ihale kurumuna yatırılan itiraz bedeli, 28.11.2022 tarihli kanun değişikliği ile birlikte haklı olmanız durumunda karar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurulması halinde iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

İçindekiler

Scroll to Top